Tablice Poppelreutera - badanie uwagi

Tablice służące do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej.