System Psychologicznych Testów Komputerowych SIGMA

W dniach 21-24 Września 2017 odbywa się 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego System Sigma Tests jest sponsorem.

 


 

 

Bateria testów komputerowych SIGMA

 

Nowy rewolucyjny system testów psychologicznych zaadaptowanych na ekran dotykowy komputera.

 

W baterii testów dostępne są testy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

 


Komputerowy test szybkość i adekwatność reakcji

 


 

Komputerowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie prostym (w tempie dowolnym i narzuconym)

 


 Komputerowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie krzyżowy (badanie w tempie dowolnym i narzuconym)


Komputerowy Test Uwagi i Spostrzegawczości

 

 


 

 Test rozumowania logicznego 


 

 Test koordynacji wzrokowo ruchowej (oburęcznej)

 


Test antycypacji czasoro-ruchowej

 


 

Narzędzia wywiadu


Test dojrzałości społecznej