Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r (Dz. U. z 16 lipca 2014 r poz. 937)

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r zawierające Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, wzory kart badania i orzeczeń, prowadzenie dokumentacji, wymagań lokalowych itd.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r (Dz. U. z 16 lipca 2014 r poz. 937) w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1414 OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowy.