Studia psychologia transportu

Psychologia Transportu

 

Gdzie zdobyć uprawnienia psychologa transportu (roczne studia podyplomowe):

 

Instytut Transportu Samochodowego
w Warszawie


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Psychologia Stosowana


Uniwersytet Warszawski


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie i w Poznaniu


Uniwersytet Opolski


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie